Varmeværk - Generalforsamling 2017

Hermed indkalder Ejstrupholm Varmeværk til generalforsamling Tirsdag d. 24 Oktober kl 19.30 på Ejstrupholm Hotel.

Den ordinære generalforsamling for driftsåret 2016/2017 bliver afholdt Tirsdag d. 24 Oktober 2017 kl 19.30 på Ejstrupholm hotel

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

- Bestyrelsen