Varmeværk - ekstraordinær generalforsamling

Varmeværket afholder ekstraordinær generalforsamling mandag d. 29. oktober kl. 19.30 på varmeværket, Vandværksvej 12.

Iht. vedtægternes §6.9 afholdes

ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.30

i fjernvarmeværkets lokaler

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Afstemning om:

      - Ændring af regnskabsår jf. Årsregnskabsloven til 1/1 – 31/12

      - Ændring / modernisering af vedtægter

 3. Eventuelt

 

Bestyrelsen